PROJEKTY

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA

 

„ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA

 

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania...

 

„ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA

 

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0027/22

 

Celem projektu  jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z

wprowadzeniem wytwarzanych przez Łukplast produktów na nowe rynki zagraniczne co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy

 

Planowane efekty:

Wzrost sprzedaży produktów Łukplast, zbudowanie stałej obecności produktów na rynku zagranicznym, zbudowanie świadomości marki Łukplast.

 

Wartość projektu: 491 840,00 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 402 900,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 342 465,00 PLN

 

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA